Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir Bu Kaynaklar Nelerdir?
  • Ana Sayfa » Bilim
  • 17 Şubat 2018 - 10:25:33
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir Bu Kaynaklar Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir Bu Kaynaklar Nelerdir? Dünyada kullanılan enerjiler yenilenebilir ve yenilenemez durumdadır. Yenilenebilir enerjiler sürekli doldurulur ve kullanılmayan enerji kaynakları ve yenilenemez enerjiler zamanla tüketilen ve uzun yıllar doldurulan enerjilerdir. Bu makalede, enerji kaynaklarının yerinde olup olmadığını ve kullanım alanlarına, insanlığa ve çevreye nasıl zarar verebileceklerini öğreneceksiniz. Birçok canlı, özellikle insanlar, hayatta kalmak […]

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir Bu Kaynaklar Nelerdir?

Dünyada kullanılan enerjiler yenilenebilir ve yenilenemez durumdadır. Yenilenebilir enerjiler sürekli doldurulur ve kullanılmayan enerji kaynakları ve yenilenemez enerjiler zamanla tüketilen ve uzun yıllar doldurulan enerjilerdir. Bu makalede, enerji kaynaklarının yerinde olup olmadığını ve kullanım alanlarına, insanlığa ve çevreye nasıl zarar verebileceklerini öğreneceksiniz.

Birçok canlı, özellikle insanlar, hayatta kalmak için bazı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu enerji kaynakları, yenilenebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak ikiye bölünmüştür. Yenilenemeyen enerji kaynakları, canlılar tarafından tüketilen ve zaman içinde değiştirilemeyen enerji kaynaklarıdır. Bir anlamda, çevreye ve insan sağlığına zararlı yapay enerji kaynakları, doğanın yanı sıra gelişen teknolojiyi de tercih eder.

Çevreye verdikleri atıklardan kaynaklanan hasarları telafi etmenin zorluğu gelecek kuşaklar için bir başka sorundur. Yenilenebilir kaynaklardan edinmenin daha kolay olması nedeniyle daha fazla yenilenemez enerji tercih edilir. Bununla birlikte, bunların yoğun kullanımı, doğanın sera etkisinden etkilenmesine neden olur.
İçerideki karbon yoluyla enerji kaynakları, çevrelediği karbon dioksit gazı olan insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Zararlarının yanı sıra, bu tür enerji kaynakları endüstriden sanayiye kadar pek çok konuda üretim ve tüketimin sürekliliğini sağlar.

Yenilenemez Enerji Nedir?

Doğal enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki türdür. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir olanlar enerjiyle doludur ve kendilerini yenilemektedir; Yenilenemeyen Enerji Petrol ve doğalgaz gibi yenilemeler yıllarca sürdüğü için yenilenemez enerji kabul edilir. Bu açıdan, kömürün, doğalgazın ve petrolün ürünleri için yenilenemez bir enerji kaynağı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kaynakların% 95’lik tüketim oranlarına böylesine fazla kullanılması önümüzdeki yıllarda enerji kaynaklarının tükenmesine neden olur.

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları Nedir?
Yenilenemeyen enerji kaynaklarımızdan bazıları günlük hayatımızda görülürken, bazıları endüstriyel arenada sıklıkla tercih edilmektedir. En sık kullanılan yenilenemez enerji kaynakları; doğal gaz, kömür, linyit, katı kömür ve yağ.

En çok bilinen ve değiştirilmesi zor olan kömür, birçok alanda ısınmadan enerji üretimine yarar. Yer altıdan uzun süre sonra sertleştirilmiş hayvan fosillerinden oluşan kömür, kolayca yanıcı olduğu için ısıtma alanında daha fazla imkana sahiptir. Kömür hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Doğalgaz, son yıllarda ısıtma alanında daha fazla fayda sağlayan enerji kaynaklarından biridir. Petrol, diğer yandan, ülkemizde çoğunlukla yabancı ülkelerden ithal edilen son derece nadir bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin en zengin bor madeni kaynaklarından biri olan Kütahya’da Bursa ve Eskişehir gibi pek çok yer var. Bor madeni hakkında bilgi için tıklayınız.

Yenilenemeyen Enerji Kaynaklarının Kullanımları Nelerdir?

Yenilenemez enerji kaynaklarının faydaları, endüstri ve endüstride en belirgindir. Bu kaynakların tamamen tüketilemeyen kısmının doldurulması uzun zaman alıyor. Bu durum, enerji kaynaklarının gerekli olduğu alanlarda sorunlara neden olur. Bu noktada ulaşım ve inşaat alanları, faydaların çoğunun geldiği alanlardır.

Öte yandan, ülkelerin kalkınma düzeylerinin önemli bir göstergesi olan enerji kaynakları, sanayileşme ve teknolojinin gelişimi için çok gereklidir. Bununla birlikte, insanlığın olabildiğince verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması için tükenmesi muhtemel olan bu kaynakları kullanmak kendi çıkarları içindir.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Kaybıları Nelerdir?
Bu tür enerji kaynaklarının çoğunu oluşturan fosil atıkları, çevreye inanılmaz zararlar verir. Fosillerin yakılması doğaya zararlı birçok gazın salınmasına yol açar. Çevreye oldukça zararlı olan karbon dioksit ve metan gazları en yaygın gazlardır. Ek olarak, yenilenemeyen enerji kaynaklarının yakılması sonucunda kükürt, nitrojen oksitleri, kurum ve partiküler madde de ortaya çıkar.

Bu zararlı gazların düşmanca doğası nedeniyle, atmosferden dışa ısı transferi mümkün değildir. Bu doğal dönüşün hasar görmesine neden olur. Günümüzde iklim değişikliğinin en önemli sebepleri arasında yenilenemeyen enerji kaynaklarının sıkça kullanıldığı gösterilmektedir.

Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar Nedir?
İsminden anlaşılabileceği gibi, bu kategoriye giren enerji kaynakları tükenmek üzeredir. Petrol, doğal gaz ve kömür gibi kaynakların sonsuza kadar ulaşımı, insanların bu tür ihtiyaçları karşılamaya devam etmesini kaçınılmaz kılar. Yenilenebilir enerji kaynakları söz konusu olduğunda bu durum tam tersi ve yenilemek mümkündür.

İnsanlığın varlığından dolayı gerekli olan bu enerji kaynakları azalıyor ya da ortadan kalkıyor, alternatif kaynaklar bulunmalıdır. Bu amaçla, yenilenebilir enerjiler birçok alanda aktif olarak kullanılmakta ve çalışmaktadır. Radyoaktif elementlerin ve fosil yakıtların yenilenemeyen enerjileri, çevredeki tüm hayati önem taşır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekliliği ve insanlığın geleceği için kullanışlılığı, yenilenemez kaynaklardan daha fazla kabul görmesine neden olmaktadır. Kullanılan enerji kaynaklarının sadece% 5’inin tüketilenlerden daha az tercih edilmesi, yenilenemez enerji kaynaklarının geleceğini olumsuz olarak etkilemektedir. Çünkü önümüzdeki 50-60 yılda, yenilenemez enerji kaynaklarının tüketilmesi öngörülüyor.

Alternatif Yenilenemeyen Enerji Kaynakları Nedir?
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en iyi kaynakları, tüketen ve zaman alan diğer alternatif enerji kaynaklarıdır. Bununla birlikte, güneş ve rüzgar gibi kullanılmayan kaynaklar, bitkin ve zararlı enerji kaynaklarından ayrılan birçok özellik nedeniyle alternatif olarak kullanılması gereken alanlardan biridir. Bu noktada yapılan araştırmalar teknolojinin gelişmesi ile hızlandığı için, nükleer enerji günümüzün ana enerji kaynaklarından biridir. Nükleer santral tesislerinde kullanılan nükleer enerji, yenilenemeyen en önemli enerji kaynağıdır. İzle öğren Photoshop, After Effectcs eğitimi ve diğer konular da açıklayıcı bilgilerin yer aldığı platform. Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılır. Doğal yaşamın devam etmesi açısından çok önemli olan bu konuyu size anlatmaya çalıştık.
Yerinde olmayan enerji kaynaklarını ve kullandıkları alanları adlandırabilir misiniz?
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının doğasına zarar ne olur?
Bu enerji kaynakları tükendiğinde dünyamızın ne olacağını düşünüyor musunuz?
İnsanlara yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaları için neler söylemelisiniz?

  • Etiketler
  • Yorumla
Reklam
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz