Türk Edebiyatında İlkler

Türk Edebiyatında İlkler

Herşeyin bir ilki vardır. İlk insan Hz. Adem gibi tariht işin içine girince ilkler kaçınılmaz oluyor. İlk devlet, ilk millet ilk çocuk ilk aile gibi… İlkler içinde belki sen de varsın ilk aşk ilk arkadaş gibi… Belkide ilk ler arasında yerin başkadır. Aşağıda, edebiyatımızda bazı konularda “ilk” olma özelliğini taşıyan eserler listelenmiştir. Buna ek olarak, […]

Herşeyin bir ilki vardır. İlk insan Hz. Adem gibi tariht işin içine girince ilkler kaçınılmaz oluyor. İlk devlet, ilk millet ilk çocuk ilk aile gibi… İlkler içinde belki sen de varsın ilk aşk ilk arkadaş gibi… Belkide ilk ler arasında yerin başkadır. Aşağıda, edebiyatımızda bazı konularda “ilk” olma özelliğini taşıyan eserler listelenmiştir. Buna ek olarak, dünya edebiyatında ilkler Türk edebiyatında ilklerden sonra verilmiştir.
– İlk şiir çevirmen: Şinasi
– Birinci Yazar: Şinasi
– Birinci fıkra yazısı: Ahmet Rasim
– İlk siyaset: Kutadgu Bilig
– İlk yarım gazetesi: Ceride-i Havadis
– Batı tekniğine uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı memnu
– İlk çeviri romanı: Yusuf Kamil Paşa – Telemak, Fenelon – 1859’dan
– İlk yerli tiyatro çalışması: Şinasi – Şair Evlenmesi – 1859
– İlk köy romanı: Nabizade Nazım – Karabibik
– İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf – Eylül
– İlk gerçekçi roman: Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası
– İlk önsece yazar: Ali Şir Nevai – İlk yerel roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat Fıtnat
– İlk resmi Türk gazetesi: Takvim-i Vakayi
– İlk tez: Ali Şir Nevai – Mecalisün Nefais
– İlk antoloji: Ziya paşa – Harabat
– İlk atasözü kitap: Şinasi – Durub-i Emsal-ı Osmaniye
– İlk tarih romanı: Namık Kemal – Cezmi, A. Mithat – Yeniçeri
– İlk özel gazete: Agah Efendi ile Tercüman-ı Ahval – Şinasi
– İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan – Sahra
– İlk kez noktalama işaretleri kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi
– Aruzla ilk hece tiyatro yazarı: A.Hamit – Caber veya Sardanapal
– Heceyle tarafından yazılan ilk öykü kitabı: A.Hamit – Nesteren
– İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun – Katip Çelebi
– İlk anı kitabı: Babürşah – Babürname
– İlk mizah dergisi: Diogenes – Teodor Kasap
– İlk öykü kitabı: A: Mithat – Letaif-i Söylenti
-Türkçeli İlk Kitap: Kutadgu Bilig
– Şiirin ilk örneği: Halit Ziya
– ilk olarak şiirde Türkçe kelimesini kullandı: Mehmet Emin Yurdakul
– Dünya edebiyatında ilk modern roman: Cervantes – Don Kişot
– Birinci yazı: Çevirmen-i Ahval Mukaddimesi
– Toplulukları yayınlayan ilk edebiyat kağıtları: Fajr-i Ati
– İlk eserleri ile yazılmış Mesnevi: Kutadgu bilig
– İlk seyirci: Mir’atül Memalik – Seydi Ali Reis
– ilk edebiyat tarihçisi: Ben Mamdouh Abdul Lord
– Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
– İlk tiyatroyu sahneledi: Namık Kemal – Vatan veya Silistre
– kafiyeli şiirler klasik âyet biçimlerinin farklı ilk örneklerini serpiştirir: Tevfik Fikret
– Türkçe gramer kitabı: Süleyman Paşa – Sarf – ı Türki
– yazarımızın ilk doğalcı şaheseri: Nabizade Nazım – Zehra
– Divan Edebiyatı Yerelleştirme Mevcut Temsilci: Nedim
– Şarkının mucidi: Nedim
– İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
– İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk
– İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki
-Öncelikle şu örnekler: Ali Bey – Lehçe t’ül Hakayık
– ilk örneğimizi yayınlayacak örnek ve aruzlımızın ilk didaktik şiirleri: Kutadgu Bilig
– Türkçede adı geçen ilk Türkçe metin: Orhun Yazıtları
– Edebiyatımız, önce objektif eleştiri R. Mahmut Ekrem’in
– Edebiyatımız ulusal Mehmet Emin Yurdakul’un açılış periyoduna öncülük etti
– İlk yazılı öyküde konuşulan dil yazarı yl: Ömer Seyfettin
– edebiyatımıza, A. Hamid – Anne’nin ilk boş hece
– ilk köy şiiri: Muallim Naci – Köylüler Kızları şarkısı
– İlk alfabemiz: Göktürk alfabesi
– Peder Tekke şiiri: Ahmet Yesevi
– İlk Türk Destanı: Alp Er Tunga Destanı
– Batılı anlamda ilk eleştiri: Namık Kemal
– kurucumuz epik drama türü: Haldun Taner
– Öncelikle kadın romancı Fatma Aliye Hanım
– İlk temsilcinin süslü düzyazı: Sinan Paşa
– Dünyanın ilk bilinen efsanesi: Sümer’in Gıgamış Destanı
– Halen dünyanın en büyük ve ilk Müslüman Türk destanı: Kırgızistan Manas destanı
– Bizi ilk kullanan edebi sözcük: Şinasi
– Doğrudan çalışan romanların kurtuluş mücadelesi: aktrisler
– tiyatro eserinin ilk versiyonunun yazarı: a.vefik paşa
– İlk şairler: Profesör Dehhani
– Anadolu’da ilk kez işleyen hikaye: Refik Halit Karay
– Psikolojik romanımızın en başarılı yazarları: Peyami Safa- 9.Hariciye Koğuşu
– ilk çocuk şiirleri: Tevfik Fikret – Şermin
– Sadeleştirmeyi savunan ilk yayın Dili: Genç Kalemler
– Şinasi “Şair Evliliği” nde edebiyatımızda noktalama işareti kullandık.
– Edebiyatımızdaki ilk çeviri romanı Kamil Paşa’nın Telemak’tır.
– Edebiyatımızdaki ilk roman Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
– Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım’ın “Karabibik “idir.
– Edebiyatımızdaki ilk gerçekçi yazar Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
– Recaizade Mahmut Ekrem edebiyatımızdaki “Araba Sevdası” adlı ilk gerçekçi romandır.
– Edebiyatımızdaki ilk edebi roman Namık Kemal’in “İntibahı” dur.
– Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı Eylül (Mehmet Rauf)
– Edebiyatımızdaki ilk tarih romanı Namık Kemal’in “Cezmi” si.
– Edebiyatta ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
– Literatürde ilk makale Şinasi tarafından yazılmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
– Şinasi’nin ilk tiyatrosu şair evliliktir.
– Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahara adlı şiiridir.
– Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman deneyi Nabizade Nazım’ın Zehrası’dır.
– Edebiyatımızda çocuklar üzerine yazılan ilk eserler Nabi Hayriye ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
– Edebiyatımızın ilk eleştirmeni Namık Kemal.
– İlk çocuk yayın Eftal ve Mümeyyiz (1869)
– Türk Edebiyatında ilk bilinen çocuk dergisi, Çocuklar için Mümeyyiz’tir.
– Aşık Veysel, A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtıldı.
– Hazine-i Belgesi ilk edebiyat dergimizdir.
– Türk Edebiyatında iç monolog şeklinde yazılmış ilk roman, bir Düğün Gecesi (A.Ağaoğlu)
– Türk Edebiyatında ilk kısa öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın müseci ismi. (1872)
– Türk Edebiyatında Yayımlanmamış Şiir Yazı Halit Ziya ile ilk defa başlar.
– Oğuz Atay, post-modern bir tarzda Türk Edebiyatında eserler veren ilk yazarımız. (Dokunulmazlar)
– Türk Edebiyatında Batı’dan gelen ilk masal tercümesi Şinasi tarafından yapıldı.
– Türk Edebiyatında yazılan ilk bölümler Billur Kiosk Masalları’dır.
– Türkçe Masallar, 16. Luis döneminde Fransa’da ilk kez yurtdışında yayınlandı.
– İlk kez Türk bölümlerini derleyen bir Kübalı Macar bilim adamı I Kunosh.
– Divan Edebiyatının ilk şairi Hoca Dehhani ve son şair Şeyh Galip.
– İlk yerli çizgi roman, Türk kahramanı Köroğlu’dur (1953).
– Ülkemizde, ilk çocuk karikatür türü Black Mask ‘dr. (1943)
– Yeni Fon dünyasındaki ilk özgün çizgi roman ‘dur. (1935)
– Dünyadaki ilk orijinal komik macera hikayesi Dick Tracy ‘dir. (Chester Gould)
– Dünyadaki ilk görüntüler metin birleştiriyor, konuşmacı baloncukları ressam William Hogarth hazırlıyor. (1697-1908)
– önce Fajr-i Ati’nin Deklarasyonu dosyasında yayın yapan edebi topluluğa girdi.
– Cumhuriyet sonrası ilk bildiriyi yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
– Yahya Kemal tüm şiirlerini aruz’da yazdı, sadece Ok okulu heceyle şiir yazdı.
-Kutatgu Bilig, ilk Türk ansiklopedisidir.
– İlk yerli çizgi roman Türk Kahraman Köroğlu’dur.
– Serbest çıraklığını deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret.
– Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret şiirde noktalama işaretlerini ilk kullanan kişidir.
– Sebk-i Hindi tarzı Divan Edebiyatının ilk temsilcisi Naili’dir.
– Edebiyatımızda, özgür vizni önce Nazım Hikmet tarafından kullanılmıştır. (1929)
– Tevfik Fikret, edebiyatımızda anjakam kullanan ilk kişiydi.
– İlk Türk gazetesi 1831’de Takvim-i Case’de kuruldu.
– İlk Türk özel gazetesi 1860’da kurulan Tercüman-ı Ahval idi.
– Dünyanın en uzun destanı, Kırgız Manas Destanıdır.
– En uzun süren edebi dergimiz 1933 yılında ortaya çıkmaya başlayan Varlik Dergisi’ydi.
– Türkiye’de yazılmış ilk sözlük sözlükçesi “Bir Lügat Bulamadım” olduğu gibi. (M.Doğan)
– Hayat hikayesine göre İngilizce yazan ilk yazar Halide Edip Adıvar’dır.
– Kurucularından biri Halide Edip Adıvar’ın ilk kadın derneğini kurdu.
– Atatürk’ü ilk kadınlardan biri Halide Edip Adıvar.
– Sürgüne gönderilen ilk kadınlardan bir tanesi Halide Edip Adıvar.
– Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maskedir.
– İlk hece Eşber’in dizisinde Aruzl yazılmış. (A.HAMİT Tarhan)
– Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
– İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur. (K.Çelebi)
– İlk hatıra kitabı Babürname’dir. (Babürşah)
– İlk önsezi yazar Ali Şir Nevai.
– Edebiyatımızın ilk antolojisi Harabat’tır. (Z.Paşa)
– Edebiyatımızdaki ilk atasözleri Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir. (Shininasi)
– İlk mizah dergisi Diogenes’tir. (Teodor Kasap)
– Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet. (A.Mithat)
– Yayınlanacak ilk küçük hikaye kitabı The Little Things. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
– Ahmet Rasim edebiyatımızdaki ilk makale.
– Bilinen ilk Türk yazar Yollug Tigin’dir.
– İlk siyasi isim Kutadgu Bilig.
– İlk bağımsız şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.
– İlk sözlüğümüz Divan-i Lügatit Türk. (K.Mahmut)
– İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir.
– İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasındaki tartışmaydı.
– Afife Jale, ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrosudur.
– İlk edebiyatımızda Batı roman tekniklerine uyacak modern romanlar Mai ve Siyah’tır. (Halit Ziya)
– Dünyanın bilinen en eski destanı Gilgamesh’tir.
– Dünyanın ilk kadın romancı Afrab’ı ‘dir (Aphrahat)
– Dünya edebiyatında Madame Bovary’nin ilk gerçekçi romanı ‘dir.
– Nurullah Atac, Türk Edebiyatında ilk denemeci.
– İlk tezimiz Mecalis’in Nefais’idir. (Şirketimiz Nevai’de)
– Matbaada basılan ilk kitap Vankulu Lügatı’dır.
– Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
– İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
– Yunus Emre, ilk divanı bulunduran sanatçımız.
– Türk şiirinde lirik şiirin en eski örneği, Aprin Çar Tigin’dir.
– Nobel edebiyat ödülü ilk önce İsviçre tarafından kazanıldı.
– Türkçenin, Baskakov’un ilk gramer kitabını yazdı.
– M.Emin Yurdakul, Aydınlar arasında ilk heceli denenen sanatçıdır.
– Şiirde ilk kez Türkçe sözcük kullanan sanatçı M.Emin Yurdakul.
İlk yerli tiyatro çalışması: Şinasi – Şair Evlenmesi – 1859
İlk yerel roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitna
Batılı tekniğe uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
İlk çeviri romanı: Telemak’tan Yusuf Kamil Paşa – Fenelon – 1859
ilk köy romanı: Nabizade Nazım – Karabibik
ilk psikolojik roman: Mehmet Rauf – Eylül
İlk gerçekçi (gerçekçi) roman: Recaizade Mahmut Ekrem – Car Sevdası
İlk tasvir ve Namık Kemal romanı tahlil ağırlıklı – İntibah
Ülkemizde ilk gazete: Zimir ((1824)
resmi resmi gazete: Calendar-i Case
İlk yarım gazetesi: Ceride-i Havadis
İlk tarih romanı: Namık Kemal – Cezmi – A. Mithat – Yeniçeri
İlk özel gazete: Şinasi ile Agah Efendi – Tercüman-ı Ahval
İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan – Sahra
İlk şiiri tercüme eden ilk Türk gazeteci, birincisini yazdı ve ilk defa noktalama işaretleri olarak kullandı: Şinasi
Aruzla’nın ilk hecei A. Hamit Tarhan – Isber veya Sardanapal tarafından yazılmıştır
İlk bibliyografya: Zünun – Çelebi’nin keşfi
ilk biyografi: Hoca Dehhani – Selçuklular Şartnamesi
İlk anı kitabı: Babürşah – Babürname
İlk yazar: Ali Şir Nevai
İlk antoloji: Ali Şir Nevai – Mecalisün Nefais
İlk antoloji: Ziya Paşa – Harabat
İlk atasözleri kitap: Şinasi – Durub-i Emsal-i Osmaniye
İlk öykü kitabı: A.Mithat Efendi – Letaif-i Nuray
Birinci fıkra: Ahmet Rasim
Türkçe’ye yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
İlk politika: Kutadgu Bilig
Halit Ziya Uşaklıgil: İlk örnek
cumhuriyet şiiri: Recaizade Mahmut Ekrem
şiirde ilk kez Türkçe sözcüğünü kullanarak: Mehmet Emin Yurdakul
Türkçenin ilk gramer kitabı: Baskakov
Birinci yazı: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk edebi yayın: Fecr-i Ati
Cumhuriyet sonrası ilk yazılı grup: Yedi Meşaleciler
Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig
İlk seyahat ismi: Seydi Ali Reis – Mir’atül Memalik
İlk edebi tarihimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
Batılı anlamda ilk edebi tarih: Fuat Köprülü
İlk tiyatro oyunu: Namık Kemal – Vatan veya Silistre
Kafiyeyi şiire klasik hece şekillerinden çok farklı ilk örnekler veriyor: Tevfik Fikret
Şiirde noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi: Tevfik Fikret
Türk dili kitabının ilk dili: Süleyman Paşa – Sarf-ı Turki
İlk doğalcı eserimizin yazarı: Nabizade Nazım – Zehra
Divan Edebiyatındaki lokalizasyon hareketinin temsilcisi: Nedim
Sözler ilk kullanan şarkı: Nedim
​​İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
İlk sözlüğümüz: Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügat-it Türk
Basımevinde basılan ilk kitap: Vankulu Lügatı
İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami – Kamus-i Türki
Sözlerin ilk örneği: Ali Bey – Lehçet’ül Hakayık
İlk didaktik şiir örneği ve aruz’da yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
Türkçedeki ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
İlk olarak objektif eleştirinin edebiyatımızda nasıl olacağını açıklayan: R. Mahmut Ekrem
Milli dönemin edebiyatımızda açılışı: Mehmet Emin Yurdakul
Konuşulan dilde yazılmış ilk öykü: Ömer Seyfettin
İlk makale yazarı: Nurullah Ataç
Literatürdeki ilk kafiye şiiri: A. Hamit Tarhan – Validem
İlk köy şiiri: Muallim Naci – Köylü Kızlarının Şarkısı
İlk alfabemiz Göktürk Alfabesi
Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi
İlk Türk efsanesi: Alpr Tunga Efsanesi
Boğaziçi anlamda ilk eleştiri: Namık Kemal
Epik tiyatro efsanesinin kurucusu: Haldun Taner
İlk kadın romancı: Fatma Aliye
Süslü nesrin ilk Temsilci: Sinan Paşa
Dünyanın bilinen ilk efsanesi: Sümer Gılgamış Destanı
Dünyanın en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızistan’ın Manas Destanı
Edebi kelimizi kullanan ilk kişi: Şinasi
Kurtuluş mücadelemizle doğrudan ilgilenen roman: Halide Edip Adıvar – Gömlek
İlk divan şairi: Hoca Dehhani
Anadolu ile ilgili ilk gerçek hikaye: Refik Halit Karay
En başarılı psikolojik romanımız: Peyami Safa – 9.Hariciye Ward
Tevfik Fikret – Şermin’in ilk çocuk şiirleri
Yerinde basitleştirmeyi savunan ilk yayın: Genç Kalemler
Hayat hikayesinin İngilizce’siyle ilk yazdıklarımız: Halide Edip Adıvar
Birinci çocuk yayın: Eftal ve Mümeyyiz
Birinci Çocuk Romanı: Mahmut Yesari – Burn Ömer
Birinci Çocuk Şiir Kitabı: İbrahim Alaattin Gövsa – Çocuk Şiirleri
Birinci Çocuk Tiyatromuz: M. Kemal Küçük – Çocuk Tiyatrosu Dersi – Gülümseyen Çocuk
İlk edebiyat dergisi: Hazine-i Evrak
İç monolog tarzında yazılmış ilk roman: Adalet Ağaoğlu – Bir Düğün Gecesi
İlk yazımızdan sonra: Tutunamayanlar – Oğuz Atay
Yerli romanlardan Türkiye Kahramanı’nın ilk satırı: Köroğlu (1953)
Ülkemizde ilk çocuk karikatür türü: Black Mask (1943)
En uzun ömürlü edebiyat dergisi: Asset Magazine (1933)
İlk edebi tartışma: Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında
İlk divan tarzı ressamımız: Yunus Emre
İlk mizahım gazetemiz: Namık Kemal – Diogenes
Şairin ilk kullandığı 90 kişinin özgür hece kullandı: Nazım Hikmet Ran (1929)
Cumhuriyet dönemi ilk şiir dizisinde yazılmış: Yusuf Ziya Ortaç – Binnaz
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
İlk sözlüğümüz hakkında yazılmış sözlük sözcükleri: D. Mehmet Doğan – Lexicon bulamadı
İlk edebi topluluğun 94’ü: Servet-i F
kısa metrajlı eserinde Türk edebiyatında yayınlandı: Emin Nihat Tarlan – Müsameratn Oyunu
Türkiye Edebiyatta Batıdan çevrilen ilk masallar: Şinasi
Türk Edebiyatı’nda yazılan ilk bölümler: Billur Köşk Masalları
Türk masallarını derleyen ilk kişi: İ. Kunoş adlı Macar bilim adamı
İlk kez Türkçe kitapları yayınlayan yabancı ülke: 16. Lui dönemi Fransa
Aşık Veysel ilk Türk halkına tanıtıldı: Ahmet Kutsi Tecer
Türk figürünü batı anlamında kullanan ilk ressam: Osman Hamdi Bey
Cumhuriyet tarihinin ilk ressamı Rafik Epikman
Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti: Nilüfer Verdi
İlk Türk filmi: Fuat Uzkınay – ‘Ayastefonos’daki Rus Anıtının İmhası’ (1914).
İlk ses Türk filmi: Muhsin Ertuğrul – İstanbul sokakları
Yasaklanan ilk film: Metin Erksan – Aşık Veysel’in hayatı
Birinci uluslararası ödül: Metin Erksan – Susuz Yaz
Birinci Renkli Türk Filmi: Muhsin Ertuğrul – Halıcı Kız
İlk renkli belgesel film: Ali İpar – İlhan G. Arakon – Bir Şehrin Doğuşu
Köy hayatıyla ilgili ilk Türk filmi: Lütfi Akad – Beyaz Geceler
İlk film gösterimlerinin yapıldığı 111 yer: Star Palace (1896),
ilk kadın ses yönetmeni: Sacide keskin
Yapımcılık Türkiye’de ilk filmdir: Muhsin Ertuğrul – a Nation Awakens
İlk yayınlanan kısa öyküleri Kitap: S. Sezai – Küçük Şeyler
Bilinen ilk Türk yazar: Yollug Tigin
Türkiye’de bilinen resimlerin ilk sergisi İstanbul Hipodromu (Hipodrom) açıldı.
Türkiye’deki ilk belgeselini çekti: Rus Abides Ayastefonos’un çöküşü. (1914)
Türkiye’de poster sanatının öncüsü Hulusi İhap Görkey (1929)
İlk Anket Düzenleyen Dergi: Mektep ( Karabet Efendi)
Birinci günlüğü: Vakıa-ı Hıbbiye
İlk Edebiyat Tarihi: Abdülhalim Memduh – Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
İlk spor dergisi: Sait çelebi – Spor Alemi (1919 – 1921)
Fotoğraf ile ilgili ilk kitap: Kaptan Hüsnü Efendi – Risale-i Fotoğrafya
İlk Fotoğraf Dergisi: Saffet Sürel-Şinasi Barutçu – Profesyonel ve Amatör Fotoğraf Dergisi
Birinci Fotoğraf Sergisi: 1942’de Gazi Öğretmen Okulunda Açıldı
Birinci Fotoğraf Yarışması: 1933 Ankara Halk Evleri Üretildi
Ülkemizdeki ilk fotoğraf evi: açıldı.
Güzel Sanatlar Akademisi: Endüstri-i Güzel Sanatlar Fakültesi
İlk haber ajansı Anadolu Ajansı
İlk özel haber ajansı: Türk Haber Ajansı (THA) – Kadri Kayabal
İlk Heykel: Osman Gaziler Büstündü (1914)
İlk heykeltıraş: İhsan Aksoy
Kabare Tiyatrosu: Haldun Taner – Devekuşu Kabare Tiyatrosu (1962)
Birinci Marş: Mahmudiye Marşı (1289)
Birinci İstiklal Marşı: İstiklal Marşı (1921)
İlk opera Ahmet Adnan Saygun – Özsoy (1928) tarafından yapılmıştır.
İlk Sansür: Ali Dekorasyon
İlk kadın sinema oyuncumuz: Bedia Mücahid – Neyyire Neyir
İlk kadın tiyatro sanatçımız: Afife Jale
İlk kadın opera sanatçımız: Semiha Berksoy

  • Etiketler
  • Yorumla
Reklam
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz