Şiir Nedir, Şiir Türleri ve Edebiyatta Şiirin Yeri

Şiir Nedir, Şiir Türleri ve Edebiyatta Şiirin Yeri

Şiir Nedir, Şiir Türleri ve Edebiyatta Şiirin Yeri Şiir, edebi türler arasında belki de en zarif, en duygusal ve eskidir. Şiir tarihi Sümerlerce uzanır. Şiirin bilinen en eski örneği Gılgamış Destanıdır. Bazı kurallar içinde estetik duygularla yazılmış birçok şiir türü vardır. Antik çağlardan beri var olan ve var olmaya devam edecek olan şiir hakkında bazı […]

Şiir Nedir, Şiir Türleri ve Edebiyatta Şiirin Yeri
Şiir, edebi türler arasında belki de en zarif, en duygusal ve eskidir. Şiir tarihi Sümerlerce uzanır. Şiirin bilinen en eski örneği Gılgamış Destanıdır. Bazı kurallar içinde estetik duygularla yazılmış birçok şiir türü vardır. Antik çağlardan beri var olan ve var olmaya devam edecek olan şiir hakkında bazı bilinmedik bilgileri sizinle paylaşmak istedik.
Şiir, belli bir kafiye düzenine göre ve kaplara göre yazılır; aşk, düşünce, duygu ve daha bir çok şey; kadran, ip, çan gibi ölçüt birimlerinde yazılmış; sanatsal bir değer olan bir yazı şekli.
Genel olarak, tarih, Odessa’ya hatta Sümerler’e kadar uzanır. Bir kaynak olarak kabul edilen ilk şiir geçidinin en eski örneği Gilgish Destanıdır.
Bu telin içinde, sözcüklere sanatsal bir anlam katan sözcüklere farklı anlamlar katan çeşitler var. Şiirin geniş bir alanı vardır. Edebiyattaki bu genişlik, Türk edebiyatının yapı taşlarından biri olduğu kanıtlanıyor. Şiir her zaman Türk edebiyatında olmuştur. Edebiyatın en zengin dönemlerinden biri olan dönemlere ayrılmış şiir, varlığını sürdürür ve gün geçtikçe gelişir ve çeşitlendirir.
Şiir türleri nedir?
Şiir edebiyatta çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Farklı dallara bölünmüş şiirlerde her dal kendi özelliklerine sahiptir. Bu durum çeşitlendirme ile en iyi açıklanabilir. Her şiir türü ve özelliği aşağıda verilmiştir:
Epik şiir
Konu kahramanlık, tarihsel hikayeler ve savaş şiirlerine epik şiir deniyor. Epik şiirlerde ifade etmek çok heveslidir. Aksi halde duygu okuyucuya geçmez ve şiir amacına ulaşmaz. Onlar uzun şiirlerdir, doğal ve yapay olarak çıkabilirler. Doğal epik şiirler bilekten kulağa olan olayı anlatarak yaratılır. Ayrıca yapay olarak hazırlanan epik şiirler bir şair tarafından yazılmış ve epik şiir kurallarına uyarlanmıştır. Konu hala hayattaysa da, kişi tarafından hazırlanır.
Lirik Şiir
Şiir şiirine sevgi ve sevgi gibi duygusal şeyler içeren şiir denir. Lirik şiirde özlem, acı, sevinç gibi insana ait duygular çok duygusal olarak işlenir. Lyric şiirleri genellikle bir saz tarafından konuşulur.
Pastoral Şiir
Buna doğanın güzelliğini, kırsal yaşamı anlatan şiir denir. Pastoral şiir kendi içerisinde 2’ye bölünmüştür. Konuya göre adlandırılan pastoral şiir, Türk edebiyatının ilk temsilcisi Abdülhak Hamit Tarhan’dır. El yazması, Sahara adına yazılan şiir olarak da bilinir.
Satirik Şiiri
Şiirin, eleştiri ya da kamuoyunun yöneticilerin hatalarını kısaca algıladıklarının alaycı bir deyim olarak tanımlandığı şiirsel şiir olarak bilinir; kısaca şairlerin sahip olmadığı şairler. Esrani, Kaygusuz Abdal gibi eskiden köle olan şairlerin öldürüldüğü ve böylece öldürülen edebi tarihte ünlü şairler var.
Dramatik şiir
Tanımlanan her şeye okuyucunun gözünde tiyatronun sanki dramatik bir şiir denir. (Tiyatro nedir?) Tiyatroda çizgi adına ortaya çıkan ve zamanla gelişen şiirleri kolayca ezberleyebiliyorsunuz.
Didaktik şiir
Kısaca, öğretici şiir olarak bilinir. Bu şiirdeki konular bilim, ahlak gibi her zaman doğrudur. Şiirin sanatsal yönü zayıftır ve anlatı bir tavsiye şeklidir.
Türk Edebiyatında Şiir Yeri
Türk edebiyatında şiirin ilk varlığı Divan-ı Lügati’t Türk olarak bilinir. Bu eserdeki şiirler, doğaya, sevgiye, kahramanlığa, insanlığa verilen tavsiye tarzında onlarla ilgilenmiştir. 1839’da tanzimat fermanı ilan edilerek batılılaşma süreci başladı. Bu gelişmenin ardından şiir, Türk edebiyatında yerini aldı ve gelişimini hızlandırdı.
Tanzimat Dönemi’nde Namık Kemal, Ziya Paşa; Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret, Servet-i Fünun döneminde en ünlü şairlerdir. Tuhaf akımların öncülerinden Orhan Veli, Melih Cevdet ve Rıfat Oktay, Türk şiirine katkıda bulunan değerli isimlerdir. İzle öğren Photoshop, After Effectcs eğitimi ve diğer konular da açıklayıcı bilgilerin yer aldığı platform.

  • Etiketler
  • Yorumla
Reklam
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz