Borsa Nedir Borsa Türleri ve Görevleri Nelerdir?

Borsa Nedir Borsa Türleri ve Görevleri Nelerdir?

Borsa Nedir? Borsa söz konusu olduğunda, borsa gelir de olsa, borsada hisse senedi alım satımı dışında tahvil ve bonoların alım satım işlemlerinin yapıldığı da bilinir. Emtia emtia ya da emtia borsalarında işlem görür ve tahvil ve bonolar menkul kıymet piyasasında satın alınır ve satılır. Borsa çeşitleri, özellikleri ve yaptıkları tüm faaliyetler, sermaye piyasası kurulu tarafından […]

Borsa Nedir?

Borsa söz konusu olduğunda, borsa gelir de olsa, borsada hisse senedi alım satımı dışında tahvil ve bonoların alım satım işlemlerinin yapıldığı da bilinir. Emtia emtia ya da emtia borsalarında işlem görür ve tahvil ve bonolar menkul kıymet piyasasında satın alınır ve satılır. Borsa çeşitleri, özellikleri ve yaptıkları tüm faaliyetler, sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan mevzuat ile bazı kurallarla bağlantılıdır. Bu sayede sermaye piyasası araçlarının güvenli bir şekilde alınıp satılması sağlanmaktadır.

Ülkemizde borsa kurulması ve işletilmesi ile ilgili prosedürler, SPK’nın (Sermaye Piyasası Kurulu) yayımladığı mevzuat ile denetlenmektedir. Bu mevzuata göre, ülkemizde kurulmasına izin verilen borsa türleri; altın ve kıymetli maden santralleri, vadeli işlem mübadeleleri, menkul kıymet borsaları ve opsiyon borsaları. Size borsa türleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmeden önce borsa hakkında biraz daha bilgi vereyim.
Borsa nasıl ve ne zaman kuruldu?
Borsa Nasıl Kurulmuştur?

İlk borsa faaliyetlerinin Roma İmparatorluğu dönemine kadar gittiğini söyleyebiliriz. Roma İmparatorluğu, savaşlardan kazandıkları paradan dolayı o zamanların en önemli ticaret merkezi haline geldi. İmparatorlukta çok büyük ihaleler yapıldı ve tüccarlar bu ihalelere girmek için sermaye artırım gereksinimini duydu. Bu amaçla, kurmuş oldukları faturaları bulunan şirketler son derece ilgi görüyor. Tabii ki, bugün şirketler gibi konularda konuşmuyoruz, ancak gerçekleştirdikleri faaliyetler açısından şirket gibi görünüyorlar. İlk menkul kıymetler borsası, daha sonra senato şirketlerinin geliştirilmesi ile Roma’da kurulmuştur (M.Ö. 180).

Bulgular, ilk hisselerin ABD’de ticaretinin yapıldığını gösteriyor. Benzer işlemler yaklaşık 200 yıl önce menkul kıymet borsasında yapıldı. Birleşik Devletlerde yayınlanan ilk değerli belgeler devlet tahvilleri ve hazine kağıtlarıdır. Finansmanı amaçlayan bu yöntem, özel bankalar için çok popüler olmuş ve stokları kullanarak para toplamaya başlamıştır. Sonuç olarak, şirketin hisselerinin satın alma periyodu başlamıştır.
Ülkemizdeki ilk borsa işlemleri İstanbul’da kurulan Galata Menkul Kıymetler Borsası’yla başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunda borsa kurma fikri ilginç bir şekilde ortaya çıktı; batı ülkelerinde hisse çıkaran anonim şirketler, bu tahvilleri Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı bölgelerindeki yatırımcılara ihraç ettiler. Bu menkul kıymetlerin alımı ve satımı için aracılar bankacılar ve aracılar idi. Osmanlı’nın savaşa borçlu olması sonucunda, kötü niyetli kişiler kaldırıldı ve Avrupa borsasında alınıp satıldı. Bütün bu gelişmeler Osmanlıların borsa istediği gerçeğini ortaya çıkarmış ve 1866’da “Dersaadet Tahvil Değiştirme” kurulmuştur. 1906 yılında bu borsa örgütlendi ve faaliyetlerini “Esham ve Bvlat borsası” adı altında sürdürdü.

Menkul kıymetler borsasının kuruluşu 1980’lere dayanmaktadır. O zamanlar şirketler, borsada işlem gören hisse senetlerini ihraç etmenin ve halka açılmanın öneminin farkındaydılar. Bugün 1980 İMKB önemli bir gelişme gösterdi, ancak bu gelişmelerin oluşturulması, Türkiye’nin yabancı yatırımcılara herhangi bir menkul kıymete yatırım yapma izninin verilmesi ve Türkiye fonlarında yaklaşık 104 milyon dolarlık izin verilmesinden en önemliydi.
Borsa türleri ne tür faaliyetler yapıyor?

Borsa Nedir, Türleri ve Görevleri Nelerdir, Borsa Nasıl Kurulmuştur?

Borsa: Ülkemizde 6 Kasım 1983’te kurulan Borsa’nın amacı, yatırımcıların doğru, düzenli, dürüst ve açık işlem yapmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda ekonomideki sermaye piyasasının faaliyetlerini arttırmayı da hedefliyor. Borsa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adı altında 2013 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiş ve borsa İstanbul olarak adlandırılmıştır. Bu değişimle birlikte, Dönem Opsiyon Borsası ve İstanbul Altın Borsası da aynı çatı altında. Birinci el piyasada hisse ihracı gerçekleştirildiğinde, ikinci el piyasada ihraç edilen hisse senetlerinin alım satım işlemleri yapılır.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri: Vadeli İşlem Sözleşmeleri, yatırım araçlarının önceden belirlenen bir tarihte ve fiyata teslim edilmesine dayanan ticaret faaliyetlerinin yazılı olduğu vadeli işlem sözleşmeleri. Yatırımcı riskini dengeleme ihtiyacı ile ortaya çıkan futures sözleşmeleri, vadeli işlem borsalarında el değiştiriyor. Bu borsa çeşidine birçok farklı işlem var. Bu işlemler; emtia işlemleri, hisse senedi endeksleriyle işlemler ve finansal varlıklarla yapılan işlemler. Mallar, genel olarak değerli metaller ve temel emtialarla işlem görürler. Konuştuğumuz mallar canlı hayvanlar, buğday, bakır, kott olabilir
Vadeli İşlem Sözleşmeleri: Vadeli İşlem Sözleşmeleri, yatırım araçlarının önceden belirlenen bir tarihte ve fiyata teslim edilmesine dayanan ticaret faaliyetlerinin yazılı olduğu vadeli işlem sözleşmeleri. Yatırımcı riskini dengeleme ihtiyacı ile ortaya çıkan futures sözleşmeleri, vadeli işlem borsalarında el değiştiriyor. Bu borsa çeşidine birçok farklı işlem var. Bu işlemler; emtia işlemleri, hisse senedi endeksleriyle işlemler ve finansal varlıklarla yapılan işlemler. Mallar, genel olarak değerli metaller ve temel emtialarla işlem görürler. Konuştuğumuz mallar canlı hayvanlar, buğday, bakır, pamuk, yün, kakao veya kahve olabilir. Öte yandan, finansal varlıklar, hisse senetleri, teminatlar ve hazineler. Bir emir, altta yatan bir varlık veya gösterge,
Kıymetli Maden ve Altın Borsası: 26 Temmuz 1995 tarihinde faaliyete “İstanbul Altın Değişim” adı altında başladı. Menkul kıymet piyasasında bahsedildiği gibi 2013 yılına kadar faaliyetlerini tek başına sürdüren ve müteakip dönemlerde borsa İstanbul’un çatısı altındaydı. Daha sonra, “Borsa İstanbul Değerli Taşlar ve Kıymetli Madenler Piyasası” seçildi.

Opsiyon Borsası: Opsiyon Borsası, seçici borsa olarak da bilinir ve sözleşmelere dayalı bir borsadır. Sözleşme tarafı ayrıca, yatırım aracını, söz verildiği tarihte veya tarihte belirlenen fiyata satın alma veya satma hakkına sahiptir. Bahsedilen yatırım aracı; döviz, pazarlık belgesi veya farklı bir şey. Sözleşmeyle belirlenen tarihe bağlı olarak, sözleşmeyi imzalayan taraf daha sonraki bir tarihte karar verebilir. Yatırım aracının fiyatı düşerse, bu hakkı kullanmaz, ancak fiyat artarsa ​​kullanacaktır. Burada yatırımcının kaybı daha önce ödenen opsiyon miktarı olacak ancak bu miktar çok yüksek değildir ve bu yöntem yatırımcıların riski almak istemediği durumlarda tercih edilen yöntemdir.

Borsaların Görevleri Nelerdir?

Borsada yer alan materyallerin kaydını yapmak ve hazırlamak,
Gerekli belgeleri düzenlemek,
Üyelerin ihtiyaç duyduğu belgeleri vermek ve bu belgeler hakkında gerekli hizmetleri vermek,
Borsada yer alan malzemelerin günlük fiyatlarının belirlenmesi ve ilan edilmesi,
Yerel fuar hakkında yapılacak başvuruların değerlendirilmesi ve birliğe önerilerde bulunulması,
Alıcının ve satıcının, ödemeyle ilgili olarak alıcının ve satıcının yükümlülüklerini, fiyatları etkileyen koşulları, tasfiyenin koşullarını ve anlaşmazlık halinde keyfi tahkim usullerini gözlemlemek için düzenlemeler yapmak ve gidecek düzenlemeler yapmak derneğin onayı ile yürürlüğe girer,
Borsa işlemleri ile ilgili konularda ilgili makamlara, üyelerin bir kısmının veya bir kısmının çıkarına olursa, bu üyeler adına veya onların adına, talep, başvuru ve teklifler vermek,
Rekabeti bozabilecek anlaşmaları ve kararları kontrol etmek, faaliyetleri uyumlu bir şekilde izlemek ve tespit edilmesi durumunda gerekli önlemleri bildirmek,
Dövizle ilgili materyallerin niteliğini ve türünü belirlemek için teknik bürolarla kuruluşlar kurmak veya bu bürolara katılmak.
Kanunda belirtilen amaç ve görev alanı kapsamında mevzuata, bakanlıklara veya diğer kurum ve kuruluşlara (kamuya) verilen görevlerin alıntılar halinde yürütülmesi,
Topraklarda borsa ile ilgili gümrük, gümrük ve geleneklerin belirlenmesi, Bakanlığın onayına sunulması ve duyurulması,
Bakanlıkça verilen görevleri mevzuat ve ilgili hukuk çerçevesinde yürütmek gibi görevleri vardır. İzle öğren Photoshop, After Effectcs eğitimi ve diğer konular da açıklayıcı bilgilerin yer aldığı platform.

  • Etiketler
  • Yorumla
Reklam
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz