Reklam Politikası

Reklamcılık Kuralları

Bu reklamcılık yönergeleri (“Yönergeler”), reklamları ve sponsorlu içeriği (topluca “Reklamlar”) herhangi bir reklamveren, ajans veya reklamcılık teknolojisi platformu (topluca “Reklamverenler”) tarafından yerleştirilmesine ve görüntülemeye tabi olan standartları ortaya koymaktadır. Reklamverenler, AAAA / IAB Standart Şartlar ve Koşulları uyarınca satın alınan Reklamlar da dahil olmak üzere denetimi altında olan web sitelerine veya Reklamcılık reklamlarını yerleştirirken bu Kılavuzlara uymak zorundadır.

Bu Kılavuzların amacı, Reklam öğesi ve Lifwire’da sunulan içerikle bağlantılı olarak Reklamverenler için genel parametreler sağlamaktır. Bunlar ayrıntılı değildir ve işin gidişinde ortaya çıkabilecek her durumu veya meseleyi ele almazlar. Buna göre, bu Kılavuzlar, zaman zaman İzleöğren’ın tamamen ve kendi kararına bağlı olarak değişebilir.
Reklamverenler, reklamcılıkla ilgili FTC yönergeleri, yerel reklamcılık açıklamaları, onaylar, gizlilik ve veri güvenliği de dahil olmak üzere yürürlükte bulunan tüm yasalara ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Tüm Reklamların adil, dürüst ve içerikli içeriklerden açıkça ayırt edilmesi gerekir. Reklamverenler, tüm Reklamların ve ilgili hakların yeterince doğrulandığından sorumludur. Ayrıca, Reklamverenler, bu Kılavuzların bir parçası olan ve bu Kılavuzların bir parçası haline getirilen İzleöğren’ın Yasak İçerik Yönergelerine ve Ek Standartlara uymalıdır.

Ağlar veya borsalar aracılığıyla sunulan reklamlar, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve İzleöğren’ın sağlayabileceği diğer yollara ek olarak, İzleöğren, Reklamın önceden bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, bu Kılavuz İlkeleri karşılamayan herhangi bir Reklamı önceden haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar. İzleöğren tarafından kabul edilen şekli ancak budur.

YASAKLI İÇERİK

Reklamlar aşağıdakileri içermez veya tanıtamaz:
Uyuşturucu, Alkol, Tütün. Reklamlar, yasadışı uyuşturucu, yasadışı maddeler, reçeteyle satılan ilaçların kötüye kullanımı, alkol kullanımı veya tütün ürünleri veya bunlarla ilgili herhangi bir araç kullanma hakkını sağlayamaz. Tütünle ilgili ürünlerin bırakılmasını teşvik eden yasal ürünler ve hizmetler yasaktır.
Silahlar, Şiddet. Reklamlar, ateşli silah, mühimmat, patlayıcı, piroteknik veya diğer silahların kullanımı, dağıtımı veya yapımını teşvik edemez. Reklamlar herhangi bir kişiye veya hayvana şiddet, zulüm veya fiziksel ya da duygusal zarar vermeyi teşvik edemez.
Yasa Dışı Etkinlikler, Kumar Reklamlar, başkalarının fikri mülkiyet, gizlilik, tanıtım veya sözleşme haklarını ihlal edebilecek hack, taklit veya diğer etkinlikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir veya daha fazla ülkede yasadışı olabilecek herhangi bir yasadışı veya başka şüpheli etkinlikleri teşvik edemez. Reklamlar dolandırıcılık, finansal planlar, piramit şemaları veya diğer hileli veya yasadışı finansal veya yatırım fırsatlarıyla ilgili içeriği içermez veya bunları tanıtamaz. Reklamlar kumarhane, kumar, bahis, şans oyunları, spor veya finansal bahislerini tanıtamaz. Devlet piyango tanıtan reklamlar bunun dışındadır.
Irkçılık, Ayrımcılık,Nefret Reklamlar nefret söylemi, kişisel saldırılar veya herhangi bir şahsa, gruba, ülkeye veya kuruluşa yönelik ayrımcılık içeremez veya bunları teşvik edemez.
Müstehcenlik, ahlaksızlık, Küfür. Reklamlar, müstehcen, ahlaksız, küstah veya rahatsız edici kelimeler, resimler, sesler, videolar veya diğer içerikler içeremez veya tanıtlamaz.
Dini, Siyaset, Reklamlar siyasi veya dini konularda veya gruplarla ilgili düşmanca, rahatsız edici, iltihaplı veya nefret dolu konuşmalar içermemelidir. Reklamlar, ticari amaçlarla tartışmalı siyasi, sosyal veya dini konulardan yararlanamaz.
Cinsel, Yetişkin İçeriği, Reklamlar, tam veya kısmi çıplaklık, açık pozisyonlardaki kişilerin tasvirleri veya fazla önermek veya cinsel açıdan provokatif olan etkinlikleri kapsamaz. Reklamlar, açık cinsel eylemler veya çılgınca ve hoşa gitmeyen davranışlarla ilgili kimseyi veya herhangi bir şeyi gösteren metin veya resim içermez. Reklamlar eskortluk, kalma, erotik mesaj, pornografi veya diğer cinsel ürün veya hizmetleri teşvik edemez.
Saldırganlık, Hakaret. Reklamlar, İzleöğren’in veya diğer herhangi bir şahsın, grubun veya kuruluşun itibarına zarar verecek derecede ürkütücü veya hakaret edici bilgi veya içerikler içermemelidir.
Kaba Tasvirler. Reklamlar kaba, aşağılayıcı veya şok veya tiksinti ihtimali içeremez veya tanıtlamaz.
Militan, Aşırıcılık. Reklamlar, hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak şiddeti savunan kişiler veya gruplar da dahil olmak üzere aşırı derecede agresif ve mücadele davranışları veya yasadışı politik önlemler içermez veya teşvik etmez.
Hassas İçerik. Reklamlar, mali durum, tıbbi durumlar, zihinsel sağlık, ceza kaydı, siyasi bağlantı, yaş, ırksal veya etnik köken, dini veya felsefi bağlılık veya inançlar, cinsel davranış veya yönelim veya sendika üyeliği gibi hassas kategorileri hedefleyemez.
Bedava Ürünler, Hizmetler. Reklamlar, ücretsiz malları ve hizmetleri dağıtmayacak veya dağıtmayı taahhüt edemez.
Çocuklara Yönelik. Reklamlar, karikatürler veya benzeri diğer içerikler de dahil olmak üzere çocukları özel olarak hedefleyemez.
Sağlık, Emniyet İddiaları Reklamlar, bulimia, iştahsızlık, aşırı içki içme veya uyuşturucu kullanımı gibi sağlığına zarar verecek davranışları teşvik edemez. Reklamlar açıkça doğrulanmayan sağlık taleplerini yapamazlar. Reklamverenlerin ürünlerinin iddialarını doğrulamak için destekleyici dokümanlar göndermeleri istenebilir.
Yanıltıcı, Yanlış, Aldatıcı: Reklamlar sahte “yakın” düğmeler gibi aldatıcı bir şekilde tıklama üretmek isteyen içerik dahil, potansiyel olarak yanıltıcı, yanlış veya aldatıcı herhangi bir bilgi veya içerik içeremez.
Veri Toplama, Kullanım. Reklamlar, kullanıcıları kaydetmek veya herhangi bir veri toplamak için açık kutu formları içeremez. Reklamlar, kullanıcıların açık izni olmaksızın İzleöğren kullanıcılarıyla ilgili herhangi bir veri veya posta listesini toplayamaz, satamaz veya lisanslayamaz. Reklamverenler, İzleöğren kullanıcılarının masaüstü bilgisayarlarında veya mobil cihazlarında Kimlik bilgilerini Reklamverenlere iletiyorsa, İzleöğren kullanıcılarından herhangi bir bilgi toplayamaz veya herhangi bir çerez, uygulama veya benzeri dosyalar yerleştiremez. Reklamverenler, verileri uygun bir dikkatle ele almalı, toplanmasına izin verilen verileri kötüye kullanmamalı ve net olmayan amaçlarla veya uygun güvenlik önlemleri almayan herhangi bir veri toplamamalıdır.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz